Utbildningar inom kultur

Gymnasieutbildningar

Det estetiska programmet är ett gymnasieprogram där det finns möjlighet att utveckla sitt konstnärliga intresse. Man får öva på att skapa kreativt, testa olika tekniker, lära sig mer teoretiskt och delta i kulturella aktiviteter och upplevelser. Förutom de estetiska ämnena läser man gymnasiegemensamma ämnen, och får behörighet för högskola.

I Växjö är det möjligt att gå det estetiska programmet på Katedralskolan och Kungsmadskolan. De inriktningar som finns på Katedralskolan är dans, bild och formgivning, mode och design, musik, musikalprofil och teater. På Kungsmadskolan finns bild och formgivning och designprofil. 

LBS Kreativa gymnasium har nyligen öppnat i Växjö och har bland annat utbildningar i spelutveckling, spelgrafik och grafisk design.

I Tingsryd finns Academy of Music and Business som har utbildning med inriktning på musik, business och entreprenörskap. Det finns estetiskt program och man har masterclasser som är korta kurser på några dagar. Academy of Music and Business tar emot elever från hela landet och har också ett internat. 

Utbildningar inom kultur

Folkhögskolor

I området finns S:t Sigfrids och Grimslövs folkhögskola. S:t Sigfrids ligger lite norr om Växjö. De kulturutbildningar man har där är en sångutbildning, en konstskola och en musiklinje, som alla är 1-2 år. Man har också kortare sommarkurser inom kulturämnen. 

Grimslöv ligger en bit sydväst om Växjö. Man har allmän kurs med inriktning på kultur/kreativ media. Allmän kurs på folkhögskola är den kurs man läser om man behöver läsa in grundskole- och/eller gymnasiebehörighet. Förutom allmän kurs har de profilkurs i konsthantverk och design och en yrkesutbildning med inriktning på konsthantverk och formgivning. Även där har man sommarkurser som ofta är inom något av kulturämnena. 

Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetet finns två ämnesområden för den som är intresserad av att jobba med kultur. Det ena är kulturvetenskap och det andra är biblioteks- och informationsvetenskap.

I kulturvetenskap läser man ämnen som handlar om kultur och utbildning, och om arkiv-, biblioteks- och museiområdena. Den högsta utbildningsnivån är masterprogrammet, ett program som är 120 hp, vilket motsvarar två års studier. För att bli behörig till det måste man först ha en kandidatexamen som är på tre år inom samma ämnesområde. Efter masterutbildningen får man en examen med något av ämnena som huvudämne, och man har de kunskaper och färdigheter som behövs för att jobba inom sektorn, eller för att påbörja en forskarutbildning. Det går också att läsa fristående kurser inom ämnena, som då kan vara terminslånga kurser. 

Biblioteks- och informationsvetenskap passar att läsa om man är intresserad av att arbeta med information, på bibliotek eller i andra sammanhang. Man kan läsa enstaka kurser eller gå ett program som är 180 hp, vilket motsvarar tre års studier.

Linnéuniversitetet ligger i ett universitetsområde i Växjö som heter Campus, där i stort sett alla undervisningslokaler finns, och där det också finns flera tusen studentrum och studentlägenheter.